SNIEGTIE PAKALPOJUMI UN CENAS

 

 


OBJEKTA APSEKOŠANA

Pirms tāmes sastādīšanas vai celtniecības darbu veikšanas , vienmēr jāveic objekta tehniskā apsekošana. Nepieciešams noteikt teritorijas plānojuma un apbūves iespējas saskaņā ar klienta vēlmēm , kā arī novērtēt esošo ēku tehnisko stāvokli. Cena par šo pakalpojumu ir atkarīga no objekta atrašanās vietas . Slēdzot projektēšanas vai celtniecības līgumu ar mūsu uzņēmumu par turpmāko sadarbību, šis pakalpojums ir bez maksas .

SKICES Skiču projektu mēs iesakām sagatavot lai iepazīstinātu pasūtītāju ar ideju un labāk izprastu katra klienta vēlmes . Skiču projekts palīdz precizēt turpmākās projekta vai celtniecības darbu iespējamās izmaksas . Kā arī noteikt tehniskās problēmas , kas var veidoties projekta realizācijas laikā . Ir būtiski apzināties visus šķēršļus kas saistīti ar projekta realizēšanu pirms projekta uzsākšanas , tas dot iespēju ietaupīt naudas līdzekļus.

TĀME UN SPECIFIKĀCIJA

Tāme – ir gaidāmo projektēšanas vai celtniecības darbu izmaksu plāns. To sagatavo sertificēts tāmētājs
TEHNISKAIS PROJEKTS Pilns tehniskais projekts iekļauj sevī , skiču projektu izstrādi , darbu projekts ( Fasādes , plāni, griezumi, konstrukcijas ) tehniskā dokumentācija, inženiertīklu projekts, kā arī visas nepieciešamās atļaujas saņemšanas ,saskaņošana vajadzīgajās instancēs un visa dokumentu sagatave.
INTERJERA DIZAINS Interjera projekts iekļauj sevī skices un pārplānošanas projektu ,( ja nepieciešams ) stila izvēli vai interjera koncepcijas izvēli . Krāsu risinājumi , apdares materiālu , mēbeļu un aksesuāru izvēli.  3D vizualizāciju .

AUTORUZRAUDZĪBA

Autoruzraudzība ļauj izvairīties no daudzām problēmām , kas veidojas celtniecības procesā. Un kontrolē lai visi celtniecības un apdares darbi būtu izpildīti saskaņa ar projektu.

CELTNIECĪBAS UN APDARES DARBI

Kvalitatīvi un profesionāli meistari izpildīs jebkuras grūtības pakāpes  celtniecības un apdares darbus.

KOKA KONSTRUKCIJAS

Koka konstrukciju un ainavu elementu projektēšana , izgatavošana un uzstādīšana . Nojumes , terases , bērnu rotaļu laukumi , tajā skaitā no guļbaļķiem

KONSULTĀCIJAS

Jūs varat saņemt bezmaksas Jums interesējošo informāciju, sakarā ar projektu, būves iespējām , nepieciešamajiem dokumentiem . Projektu saskaņošanu , kā arī par cenām un izpildes termiņiem.